Takaful Al Khairat Kumpulan

Program Takaful Al Khairat adalah suatu program asuransi yang memberikan manfaat berupa pembayaran santunan kepada ahli waris apabila peserta ditakdirkan meninggal dunia dalam masa perjanjian.


Manfaat

Bila Peserta ditakdirkan meninggal dalam masa perjanjian, maka ahli warisnya akan mendapatkan dana santunan meninggal dari Asuransi Takaful Keluarga sesuai dengan jumlah yang direncanakan Peserta.


Ketentuan:

  • Usia masuk maksimal 55 tahun
  • Usia masuk + masa perjanjian maksimal 56 tahun
  • Jumlah Peserta minimal 25 orang dan min. 90% dari jumlah karyawan/institusi
  • Besarnya manfaat Takaful dapat disesuaikan dengan permintaan
  • Minimal premi untuk tiap kumpulan Rp 500.000,-